Your browser does not support JavaScript!


A www.transitcenter.hu weboldal (online áruház) adatvédelmi irányelve

1. Általános információk
Ez az adatvédelmi politika meghatározza a Felhasználók által a www.transitcenter.hu weboldal használatával és a megrendelésekkel kapcsolatos személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó szabályokat.
2. A weboldalon található személyes adatok kezelője a Transit Center Monika Morzyńska-Wicik, székhelye: Pędzewo BD, 87-147 Zławieś Wielka. NIP 5541231848, REGON 091432757.
3. A ránk bízott adatok biztonsága érdekében belső eljárásokat és ajánlásokat dolgoztunk ki az adatok illetéktelen személyekkel való átadásának megakadályozására. Ellenőrizzük teljesítményüket, és folyamatosan ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályoknak - a személyes adatok védelméről szóló törvénynek, a verseny- és a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek, az elektronikus eszközökkel történő szolgáltatásnyújtásról szóló törvénynek, valamint mindenféle végrehajtási aktusnak és az EU-közösségnek. jogszabályokat.
4. A személyes adatok feldolgozása a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján történik, és azokban az esetekben, amikor a törvény felhatalmazza az adminisztrátort személyes adatok feldolgozására a törvény alapján vagy a felek között megkötött szerződés végrehajtása céljából.
5. A weboldal a következő módokon gyűjt információkat a felhasználókról és azok tevékenységéről:
a) önkéntes formában megadott információk révén, például: szállítási információk
b) "sütik" fájlok gyűjtésével
c) felhasználói adatok önkéntes megadásával telefonos beszélgetésen keresztül, amelynek célja megrendelés benyújtása a Tranzitközpont online áruházában
d) az ügyfelek adatainak önkéntes megadásával, amikor helyhez kötött áruházban vásárol
e) az ügyfelek adatainak önkéntes megadásával a Transit Center online áruházában történő megrendelés e-mailben történő megküldése miatt
f) önként jelentkezzen be az online áruházba facebook-fiók segítségével, és egyidejűleg megadja az alapvető bejelentkezési adatokat, mint például név, vezetéknév és e-mail cím
6. A weboldal a felhasználó által önként megadott információkat gyűjti.
7. Az űrlapon megadott adatokat egy adott forma működéséből, például pl. az információ feldolgozása érdekében, vagy egy csomagot küldjön egy futárszolgálathoz.
8. A weboldalon maradt személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően nem adják el és nem bocsátják harmadik személyek rendelkezésére.
9. Az űrlapban szereplő adatokat az a természetes személy megnézheti, aki azokat odatette. Ez a személy jogosult adatainak bármikor módosítására és megállítására.
10. Fenntartjuk a jogot a weboldal adatvédelmi politikájának megváltoztatására, amelyet érinthet az internetes technológia fejlesztése, a személyes adatok védelmével kapcsolatos törvényben bekövetkező esetleges változások, valamint weboldalunk fejlesztése. A változásokról látható és érthető módon értesítjük Önt.
11. A webhely linkeket tartalmazhat más webhelyekre. Az ilyen webhelyek a webhelytől függetlenül működnek, és a www.transitcenter.hu webhely semmilyen módon nem felügyeli őket. Ezeknek a weboldalaknak megvannak a saját adatvédelmi politikáik és szabályzatai, amelyeket javasolunk, hogy olvassa el.
12. Webhelyünk felhasználóinak személyes adatainak optimális védelme érdekében beépítettünk egy belső személyes adatfeldolgozási biztonsági politikát, amelyet minden alkalmazott tiszteletben tart.
13. A személyes adatok és a magánélet védelmével kapcsolatos egyéb információk az üzletünk szabályaiban találhatók, a személyes adatok és magánélet védelme §12 szakaszában.
A jelen adatvédelmi politika bármely rendelkezésével kapcsolatos bármilyen kétely esetén rendelkezésre állunk - adataink megtalálhatók az oldalon - KAPCSOLAT.